Tänk på vid leasing av tjänstebilBilleasing – en förmånlig affär.

Att leasa en bil är förmånligt, inte minst tack vare momsreglerna. Om företaget köper en bil får det inte lyfta av momsen på bilen, då räknas den nämligen in i investeringen. Om företaget istället leasar bilen får det göra avdrag för halva momsen på leasinghyrorna.

Att köpa en bil för exempelvis 250 000 kr inklusive moms med lånade pengar är oftast en sämre affär än att leasa den. Nr bilen väl säljs efter leasingperiodens slut, normalt 36 månader, brukar skillnaden mellan restvärde och försäljningspris även komma företaget tillgodo. Det är vanligt att det finns ett övervärde på bilen.

Leasingföretagen gör dessutom oftast stora inköp av bilar och kan därför förhandla sig till rejäla rabatter som inte minst småföretag har svårt att matcha.

Viktigt att tänka på vid leasingavtal

Att skriva ett leasingavtal innebär att företaget binder upp sig under en viss tid. Som vid alla avtal är det bra att vara noga med hur avtalet utformas. Några punkter är särskilt viktiga att vara uppmärksam på.

• Företagets nyckeltal påverkas av en leasing eftersom de leasade varorna inte hamnar i företagets balansräkning. Däremot påverkas företagets ekonomiska risk på samma sätt som vid ett banklån.
• Leasingavtal bygger ofta på rörlig ränta. Vanligtvis grundar sig leasingräntan på en känd referensränta, till exempel Stibor.
• Vissa leasingavtal innebär att kunden har rätt att uppgradera sin utrustning. Hur ser kostnaderna ut efter ett antal byten av varan?
• Vad händer när tiden för leasingavtalet gått ut? Hur stort är restvärdet? Hur beräknas det?
• Kan leasingavtalet avbrytas? Hur fördelas i så fall kostnaderna?
• Om företaget leasar bilar åt de anställda ska företaget betala sociala avgifter på förmånsvärdet.


Fördelar med leasing

  • Påverkar inte balansräkningen, eftersom leasingkostnaden bara påverkar resultatet. Därmed påverkas inte företagets soliditet. Kostnaden är fullt avdragsgill för företaget.
  • Lättare att arbeta med ekonomisk planering. Leasingkostnaden är oftast månatlig och är därmed lätt att lägga in i resultat- och likviditetsbudgeten.
  • Företaget binder inte upp eget kapital.
  • Företaget kan matcha avskrivningstakten mot värdeutvecklingen vilket innebär att företaget väljer avskrivningstakt och restvärde.


Alphabet Fleet Services finansierar och administrerar fordon från alla bilmärken. Alphabet är 4:e största aktör i Europa. Läs mer.