Bilen och miljön


Leasing tjänstebil


Billeasing –- en förmånlig affär

Leasing definieras som en slags form av "långtidshyra". Leasegivaren har köpt bilen och låter sedan leasetagaren få full nyttjanderätt till den mot en månadsavgift. Månadsavgiften består av ränta och amortering till leasegivaren och storleken på avgiften beror på bilens pris, avtalets löptid, restvärde och leasingränta.

I Sverige har andelen operationell leasing ökat de senaste åren. Operationell leasing är en utvecklad variant av finansiell leasing där skillnaden mellan de båda är risktagandet. Vid operationell leasing står leasegivaren för restvärdesrisken medan det är leasetagaren som står för den risken vid finansiell leasing.

Operationell leasing garanterar förutom restvärde även service och underhåll av bilen. Månadskostnaden är fast och budgeterar vilket innebär att du får full kontroll över vagnparkens kostnader. Du får därmed också lättare att på sikt sänka kostnaderna för vagnparken.

Oavsett vilken leasingform du väljer så slipper du lägga ut hela beloppet för bilen. Det här innebär i sin tur att företagets skuldsättningsgrad blir lägre än vad den skulle ha varit annars och företagets likviditet ökar vilket gör det enklare att låna pengar till andra projekt.

Att leasa en bil är förmånligt, inte minst tack vare momsreglerna. Om företaget köper en bil får inte momsen lyftas av från bilen, då räknas den nämligen in i investeringen. Om företaget istället leasar bilen får avdrag göras på halva momsen på leasinghyrorna.

Att köpa en bil för exempelvis 250 000 kr inklusive moms med lånade pengar är oftast en sämre affär än att leasa den. När bilen väl säljs efter leasingperiodens slut, normalt efter 36 månader, brukar skillnaden mellan restvärde och försäljningspris även komma företaget tillgodo. Det är vanligt att det finns ett övervärde på bilen.

Leasingföretagen gör dessutom oftast stora inköp av bilar och kan därför förhandla sig till rejäla rabatter som inte minst småföretag har svårt att mäta sig mot.

Viktigt att tänka på vid leasingavtal

Att skriva ett leasingavtal innebär att företaget binder upp sig under en viss tid. Som vid alla avtal är det bra att vara noga med hur avtalet utformas. Några punkter är särskilt viktiga att vara uppmärksam på.
 • •Företagets nyckeltal påverkas av en leasing eftersom de leasade varorna inte hamnar i företagets balansräkning. Däremot påverkas företagets ekonomiska risk på samma sätt som vid ett banklån.
 • •Leasingavtal bygger ofta på rörlig ränta. Vanligtvis grundar sig leasingräntan på en känd referensränta, till exempel Stibor.
 • •Vissa leasingavtal innebär att kunden har rätt att uppgradera sin utrustning. Hur ser kostnaderna ut efter ett antal byten av varan?
 • •Vad händer när tiden för leasingavtalet gått ut? Hur stort är restvärdet? Hur beräknas det?
 • •Kan leasingavtalet avbrytas? Hur fördelas i så fall kostnaderna?
 • •Om företaget leasar bilar åt de anställda ska företaget betala sociala avgifter på förmånsvärdet.

Fördelar med leasing

 • •Påverkar inte balansräkningen, eftersom leasingkostnaden bara påverkar resultatet. Därmed påverkas inte företagets soliditet. Kostnaden är fullt avdragsgill för företaget.
 • Lättare att arbeta med ekonomisk planering. Leasingkostnaden är oftast månatlig och är därmed lätt att lägga in i resultat- och likviditetsbudgeten.
 • Företaget binder inte upp eget kapital.
 • Företaget kan matcha avskrivningstakten mot värdeutvecklingen vilket innebär att företaget väljer avskrivningstakt och restvärde.
 • Momsen på hyran är avdragsgill till 50% förutsatt att bilen körs minst 100 mil per år i en momspliktig verksamhet.Alphabet Fleet Services finansierar och administrerar fordon från alla bilmärken. Alphabet är 4:e största aktör i Europa. Läs mer.