Registrera körjournal


Körjournal –måste man?

De flesta förare vill nog slippa arbetet med att föra körjournal för sin tjänstebil. Men om du inte kan visa hur mycket du har kört i tjänsten riskerar du att förmånsbeskattas för all tid som bilen har använts. Och det vore väl onödigt?

Bilförmån eller tjänstebil?

Det är hur du använder bilen som avgör om den räknas som bilförmån eller tjänstebil. En bil som i någon form används för privat bruk och tillhandahålls av din arbetsgivare skall beskattas som en bilförmån. Används bilen ej för privat bruk är den att betrakta som en tjänstebil. Körjournal är det vanligaste sättet för en förare att visa att bilen inte använts för privata resor.
Här kan du läsa mer om skatteregler.  


Du som förare ansvarar för körjournalen

Det är alltid föraren som ansvarar för att körjournalen är rätt ifylld. I lagen finns inget uttryckligt krav på körjournal, men utan en korrekt ifylld journal riskerar ditt företag upptaxering och skattetillägg och du riskerar att förmånsbeskattas.
Mer information om körjournaler hittar du på Skatteverkets hemsida.

Så här använder du vår körjournal

  • Den 1:a i månaden skriver du in aktuell mätarställning i "Ingående mätarställning i km". Den ligger till grund för att din körjournal blir rätt i slutet av månaden.
  • Under månaden fyller du i dina tjänsteresor. För att formuläret ska fungera behöver du fylla i din körda sträcka i kolumnen "Tjänstekörning". Under "Tjänstekilometer" ser du din sammanlagda körsträcka i tjänsten. Trängselskatt fylls i vid behov och summeras i "Total trängselskatt".
  • För att följa hur mycket du kör privat under månaden kan du fylla i "Utgående mätarställning i kilometer" för att få en aktuell sammanställning.
  • Den sista i varje månad skriver du in den aktuella mätarställningen i "Utgående mätarställning i kilometer". När du fyller i den kommer automatiskt dina privata mil att redovisas under "Privata kilometer".
  • Fyll i övriga uppgifter innan du skriver ut/sparar din körjournal för underskrift.


Ladda ner och skriv ut din körjournalAlphabet Fleet Services finansierar och administrerar fordon från alla bilmärken. Alphabet är 4:e största aktör i Europa. Läs mer.