Supermiljöbil

 

Dina val gör skillnad

Vi som kör bil i jobbet har ett särskilt ansvar för miljön. Ytterst handlar det om val som du själv kan göra. Till exempel vilken bil väljer du? Och hur väljer du att köra den?

Miljöbil

Vad är en miljöbil?
Skatteverket definierar vilka tjänstebilar som räknas som miljöbilar och vilka som är närmast jämförbara med miljöbilarna.

Miljöbilar är enkelt uttryckt bilar som släpper ut mindre koldioxid. För att uppmuntra företag att välja miljöbilar har Skatteverket förmånliga regler för miljöbilar. Miljöbil enligt den statliga miljöbilsdefinitionen får skattebefrielse under 5 år, i vissa fall kan även förmånsvärdet reduceras. Detta gäller följande bilar:

•El- och laddhybridbilar, som kan laddas från elnätet och gasbilar (ej gasol) justeras först till en jämförbar bil utan miljöteknik. Därefter sätts förmånsvärdet ner med 40 %, max 16 000 kronor.

Miljöbilsdefinition 2013

Den nya miljöbilsgränsen blir beroende av bilens vikt.

Räkna så här:
Tag bilens tjänstevikt i kilo minus 1372. Summan kan förstås bli både minus eller plus. Multiplicera med 0,0457. Lägg sedan till 95. Summan anger hur mycket just din bilmodell får släppa ut i blandad körning.
För bilar som drivs med biodrivmedel är formeln istället 150 g/km + 0,0457 x (Tjänstevikt - 1372). Om tillverkarens siffra ligger under detta så är din bil en miljöbil.

Här kan du söka efter aktuella miljöbilar.


Supermiljöbilspremie

Regeringen beslutade den 22 december 2011 att införa en supermiljöbilspremie. Syftet är att försöka öka försäljningen och användningen av nya bilar med låg klimatpåverkan.

Premien omfattar personbilar med mycket låga utsläpp av växthusgaser, max 50 gram koldioxid per km, vilket sannolikt till största delen kommer att vara laddhybrider och rena elbilar.

Merkostnaden för en sådan bil är uppskattad till mellan 100 000 och 150 000 kronor, bland annat på grund av att batteritekniken fortfarande är dyr. Regeringen införde därför ett bidrag - en premie - om högst 40 000 kronor per bil och har gett Transportstyrelsen i uppdrag att betala ut premien.

Bestämmelserna om premien finns reglerade i förordningen (2011:1590) om supermiljöbilspremie. Förordningen trädde i kraft den 16 januari 2012 men gäller retroaktivt från och med den 1 januari 2012. Läs mer om supermiljöbilspremien på transportstyrelsens hemsida.

Drivmedel och miljö

Bensin är det vanligaste drivmedlet för personbilar i Sverige och den bensin som säljs i Sverige blandas med fem procent etanol. Varje sådan liter som förbränns ger upphov till 2,24 kilo fossil koldioxid.

En dieselbil förbrukar ungefär 20 procent mindre bränsle jämfört med en motsvarande bensindriven bil. Många av drivmedelskedjorna säljer dessutom diesel med en högre andel icke-fossil diesel.

Allt fler bilar kan köras på förnybara bränslen. I Sverige säljs främst bilar som kan köras på etanol (E85) och biogas.

Man kan se på nybilsförsäljningen 2010 och 2011 att efterfrågan på etanolbilar har minskat kraftigt, medan försäljningen av gasbilar ökar. Dessutom finns det numera flera bilmodeller med laddhybridteknik och några få rena elbilar.

Oavsett vilket av de förnybara bränslena man väljer så minskar utsläppet av koldioxid per körd kilometer betydligt.

Kör miljösmart

Hur kan jag minska bilens miljöpåverkan?
Det enklaste sättet att minska din bils negativa påverkan på miljön är att välja en miljöbil eller en bil med mindre motor. Men din körstil spelar också en viktig roll. Studier har visat att du kan minska drivmedelsförbrukningen med 10-20% genom att praktisera sparsam körning:

1. Kör med framförhållning – undvik onödiga stopp
2. Växla upp tidigt och kör på så hög växel som möjligt
3. Kör med jämnt gaspådrag och håll hastighetsgränserna
4. Motorbromsa
5. Kör inte på tomgång
6. Rulla i medlut och håll jämnt gaspådrag i motlut
7. Använd motorvärmare
8. Serva bilen regelbundet
9. Ta bort takboxen och annat som ökar bilens rullmotstånd
10. Stäng av AC:n när det är möjligtAlphabet Fleet Services finansierar och administrerar fordon från alla bilmärken. Alphabet är 4:e största aktör i Europa. Läs mer.