Hjälp med tjänstebil 2022, bilförmånsberäkning och bilförmån.

Vad är ett förmånsvärde?

En förmån uppstår när din arbetsgivare betalar för något en anställds räkning. Det anses som en löneförmån och adderas till bruttolönen för beskattning, kostnaden för förmånen beror alltså på vilken marginalskatt (skattesats på senast intjänade kronan) som tillämpas.

Förmånsvärdet för en bil är menat att motsvara kostnaden för att äga och underhålla samma bil privat. Det som inte ingår i förmånsvärdet är: Drivmedel, parkeringsböter, trängselskatt och tull-broavgifter.

Hur beräknas förmånsvärdet för en bil?

Bilens pris beräknas från Skatteverkets nybilsprislista för det år som bilen tillverkats samt extrautrustning som vinterhjul, dragkrok, utrustningspaket etc.

Priset på en miljöbilar sätts ned för att motsvara kostnaden för samma bil utan miljöteknik, detta framgår i skatteverkets nybilsprislista och har förändrats i omgångar.

13 % av nybilspris inklusive extrautrustning
29 % av ett prisbasbelopp
1 % + 70% av statslåneräntan multiplicerat med nybilspriset inklusive extrautrustning
Fordonsskatten
Dividerat med 12
= Förmånsvärde per månad